Digitointi

Digitointi tarkoittaa analogisen aineiston tai esineen saattamista digitaalisen muotoon, jota voi lukea ja käsitellä tietokoneella – käytännössä esimerkiksi vanhan VHS-videokasetin muuttamista videotiedostoksi. Digitointi on tärkeää aineistojen säilymisen turvaamiseksi, koska mm. VHS-nauhat ja C-kasetit saattavat tuhoutua itsekseen vuosien saatossa.
 
Itse digitointi on melko helppo prosessi, mutta sen lisäksi oman työnsä vaativat metatietojen kerääminen ja suostumusten hankkiminen aineistoissa esiintyviltä henkilöiltä internetjulkaisua varten. Museoalalla digitointikäytäntöjä ohjaavat Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tuottamat standardit ja ohjeistukset, joissa mm. määritellään mitkä tiedostomuodot ovat sopivia aineistojen sähköistä pitkäaikaissäilytystä varten.
 
Porin taidemuseon digitointiprojektissa työskennellyt projektitutkija Sakari Hanhimäki on kirjoittanut perusohjeistukset AV-aineiston digitointiin ja editointiin sekä digitoitujen asiakirjojen muuntamiseen pitkäaikaissäilytyskelpoiseen PDF/A-muotoon. Ohjeistus nojaa Kansallisen digitaalisen kirjaston julkaisuihin ja on tehty museoalan näkökulmasta.