Porin taidemuseo

Porin taidemuseo on Maire Gullichsenin aloitteesta vuonna 1981 perustettu nykytaiteen museo, joka esittelee kotimaisen ja kansainvälisen taiteen uusimpia virtauksia. Museon hallinnoimat kokoelmat painottuvat modernismiin ja uudempaan taiteeseen. Pedagoginen toiminta palvelee eri-ikäisiä asiakkaita auttaen löytämään lähestymistapoja taiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöiden käsittelemiseen. Museon toimii historiallisessa, vuonna 1860 valmistuneessa Pakkahuoneessa Kokemäenjoen rannalla.

Aluetaidemuseo

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Porin taidemuseon Satakunnan aluetaidemuseoksi vuonna 1982. Museoasetus 1192/2005 3 § velvoittaa aluetaidemuseot edistämään mm. visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan sekä huolehtimaan kulttuuriperintöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta. Tätä tehtävää Porin taidemuseo on toteuttanut dokumentoimalla, tallentamalla ja tutkimalla satakuntalaista taiteen kenttää. Lisäksi museo on vastaanottanut yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistolahjoituksia aiheeseen liittyen. Aineistoja säilytetään museon tutkimusarkistossa. Tämän sivuston avulla pyritään parantamaan niiden saavutettavuutta ja käyttöastetta.

Valokuva Erkki Valli-Jaakola, Porin taidemuseo